top of page

Řez kanadských borůvek (Vaccinium corymbosum) a seznámení s chorobou borůvek Phomopsis vaccinii

Video seznamuje s výchovným a omlazujícím střihem kanadských borůvek (i u růžového kultivaru "Pink Lemonade"). Zároveň se věnuje chorobě postihující kanadské borůvky - Phomopsis vaccinii.

bottom of page